HUSQVARNA ADRIA BIKE SERIES

13.10.2018

Privremeni neslužbeni rezultati Krk ‘n’ Roll 2018

Privremeni neslužbeni rezultati Krk ‘n’ Roll 2018 su na linku.

Rok za primjedbe je 72 sata i primaju se isključivo pismenim putem na info@adriabike.hr. Nakon isteka tog roka, privremeni neslužbeni rezultati Krk ‘n’ Roll 2018. postaju službeni.

REZULTATI KRK ‘N’ ROLL

Više o ovogodišnjem Husqvarna Adria Bike Series-u pročitajte ovdje.